Brosjyre om Kunnskapsløftet

Troms Fylkeskommune har laget en kortfattet brosyre som på en enkel måte skal si noen ord om den nye skolereformen som også får betydning for bedriftene.

Selv om den er laget for Troms Fylkeskommune så berører den selvsagt også det som skjer i alle andre fylker også...

Det vil bli laget en egen infosak for bedriftene om Kunnskapsløftet (her er Troms Fagprøvesenter representert i denne arbeidsgruppa). Dette regner eg med vil komme etter hvert! 

Saka med lenke til brosjyren finner dere her!