Arbeidsvarsling_200x282

For ansvarshavende

KURS 2, Arbeidsvarsling

Arbeid på veg representerer en økt fare for arbeidere og trafikanter, derfor er det av stor viktighet at arbeidsvarsling utføres korrekt og i henhold til godkjent arbeidsvarslingsplan. Stiftelsen Norsk Energifagsenter er godkjent kursarrangør for Arbeidsvarsling 1 og Arbeidsvarsling 2.

Kursinformasjon:

Lenke: Arbeidsvarsling - vegvesen.no

 

Varighet: 2 dager

Følgende tema skal inngå i opplæringen:

  • personlig sikkerhet
  • personlig verneutstyr
  • krav til varsling av trafikanter
  • krav til sikring ved vegarbeid
  • varslingsplaner, vedtak og innhold
  • ansvarsfordeling, regelverk
  • kontrollrutiner, tiltak ved oppståtte feil, sanksjoner

De som har gjennomført kurs 2 trenger ikke kurs 1.

Priser pr. stk. min. antall:

10 stk.    kr. 3600,-

20 stk.    kr. 3000,-

30 stk.    kr. 2500,-

40 stk.    kr. 2000,-

Min. antall er 10 stk.

I tillegg kommer reisekostnader for instruktør. Be gjerne om spesifisert tilbud.

 

Kursinstruktør: Frode Berg

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: http://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html