Mer om oss...

Norsk Energifagsenter er en stiftelse som utfører ulike oppgaver for Energiselskapene i tilknytning til fagopplæring/lærlingordningen. I tillegg har vi godt utbygde fagprøveanlegg for energimontører, kuldemontører og elektrikerfaget. Stiftelsen er en "non-profit" organisasjon, et eventuelt overskudd går tilbake for å tjene vårt formål: Sørge for gode programmer for Energiselskapene etter styrets anbefalinger og etter råd fra bransjen. Pr. 1.1.2017 har vi lærlinger fra 13 fylkeskommuner som deltar på ulike programmer tilpasset bedriftenes behov (nettkurs, innleveringer, videomøter/kurs, samlinger etc.)...

Stiftelsen administrerer også en opplæringsring for elverksfagene.

En opplæringsring er én av to måter å organisere opplæringen mellom flere bedrifter, en annen måte er å slutte seg til et opplæringskontor.

  • En opplæringsring kan etter avtale med medlemsbedriftene gjøre en rekke administrative oppgave knyttet til det å ha en lærling i bedrift, men det er bedriften som tegner arbeidskontrakt og lærekontrakt med den enkelte lærling.
  • Bedriften må være godkjent lærebedrift og ha godkjent faglig leder. Det formelle med å bli selvstendig godkjent lærebedriftdette kan vi bistå med å få på plass, det innebærer en rekke formaliteter som vi har på plass: opplæringsplaner, prosedyrer/rutiner, skjemaer etc.
  • Faglig leder har halvårlige samtaler med lærlingene og samler dokumentasjon i forhold til læringsarbeidet (her bistår selvsagt vi)
  • Årlig har vi fellesmøter for alle faglige lederne for å utveksle erfaring, justere på planer og rutiner etc... Veldig nyttig for alle parter
  • Vi har også en utstrakt støttefunksjon for de faglige lederne underveis i læreforløpet

Lærebedriften ansetter lærlingen og har dermed arbeidsgiveransvaret for disse. Vi er bedriftenes støttespiller for å oppfylle lov/forskriftskrav i tilknytning til lærekontraktene. Elektrofagene er særløpsfag med lovpålagt faglig innhold i læretiden - derfor har våre lærlinger 6mnd. lengre læretid enn andre lærlinger for å dekke inn et rimelig stort pensum innen fagområdene våre før de skal opp til fagprøve. I løpet av læretiden er det også sentralgitt eksamen for våre lærlinger. I tillegg krever også fagprøven mye kunnskap om den jobben som skal gjennomføres.

 

Vi tør å påstå at vi er en av de fremste utdanningsinstitusjoner innen elektro/energiverksfag i Norge innenfor lærlinge- og fagarbeidernivået. Utdanningen vår sikres opp i mot flere fagutvalg og gjennom vår nære tilknytning til spesialister i bransjen. 

Det er for tiden stor etterspørsel etter fagfolk til denne bransjen og vi ønsker å bistå med å utvikle disse fagfolkene. 

Hva er Norsk Energifagsenter (NFSE)? from Tommy Nordaas on Vimeo.