Nettkurs "Energimontørkjernen"

Innholder en rekke tema som vi kaller kjernen i Energimontørfaget - elverksrelaterte tema.

Nettkurs "Energimontørkjernen":
 

Nettkursene består av en serie emner/kapitler med oppgaver underveis, i hvert emne kan det være en eller flere videolenker/forelesninger.

 

 

 1. Kabelskap
 2. Kabler
 3. HSP-linje
 4. Transformatorer
 5. EX-Hengeledningsanlegg
 6. FSE (innledning, lover-forskrifter-normer og bransjeretningslinjer, risiko ved strømgjennomgang, generelle bestemmelser, generelle sikkerhetskrav, arbeidsmetoder, utførelse av vedlikehold, koblinger og betjening av sikringer)
 7. Høyspenningsbrytere
 8. Jording i fordelingsanlegg
 9. Kraftproduksjon og overføring
 10. Elektroteknikk 1
 11. AUS Lavspenning (en av arbeidsmetodene i FSE!)
 12. AUS Høyspenning (1 & 2)
 13. Og enda noen flere...I tillegg en rekke videosnutter som er lagt inn i de ulike nettkurs

Lærlinger på våre ulike programmer har alle disse nettkurs inkludert. I tillegg kommer en rekke innleveringer med rettelærer fra oss.

 

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: http://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html