Denne har vi laget og den er det mange som bruker!

Opplæringsplan for Energimontørfaget

Flere bedrifter har etterlyst denne, VG3-læreplanen for lærefagene er skrevet som en rammeforskrift og er dermed heller ikke særlig konkret. Dette har vi gjort noe med - ønsker du å få del i den?

Læreplanen er oppdatert pr. 2015, den ligger som en fil nederst i artikkelen...

 

Her er noen momenter, denne er dynamisk - under utvikling!

 • Vår opplæringsplan dekker krav i §3-1 Forskrift til opplæringsloven, den dekker det aller meste av VG3-læreplanen (sentralgitt).
 • Laget av fagfolk - for fremtidige fagfolk!
  • I samarbeid med våre medlemsbedrifter (Varanger Kraft Entreprenør, Troms Kraft Entreprenør, Hålogaland Kraft, Ymber, Nordkyn Kraftlag, Troms Kraft Produksjon, Statkraft, Statnett og Luostejok Kraftlag)
 • Beskriver konkrete arbeidsoppgaver som lærlingen i energimontørfaget skal kunne før fagprøven. Dette kaller vi "Kjernekompetansen" til Energimontøren...
  • §3-1 i Forskrift til opplæringa sier: "Det skal vere kjent for eleven, lærlingen og lærekandidaten kva som er måla for opplæringa..."
 • Lærlingen får denne forelagt helt i starten av læretiden - "dette skal du kunne når du er ferdig med læretiden" - eksamen og fagprøvestoff!
 • Innholdet er både i forhold til teoriundervisning - men ikke minst den praktiske opplæringen i bedrift
 • Opplæringsplanen endres ved behov på årlig fagopplæringsmøte - endringer akkumuleres og tas med der, fjerning av momenter som ikke er relevant kan også gjøres!
 • Blir enklere for bedriften å identifisere enkeltemner som er på VG3-nivå for elever fra Prosjekt Til Fordypning (PTF)

Læreplan Energimontør - mai 2015_600x456.jpg

 • Dermed blir vår plan en rød tråd gjennom hele opplæringsløpet:
  • Kan benyttes for å plukke ut enkeltemner til PTF (Prosjekt Til Fordypning, dvs. "Utplassering i bedrift" med opplæring i VG3-emner")
  • Lærlingen får opplæringsplanen presentert når de starter - "Dette skal du kunne når du er ferdig som lærling", den er rimelig konkret!
  • Bedriften sjekker dette ut underveis i læretiden - "I hvilken grad kan du..." - for deretter å planlegge bedre/være et verktøy for å dekke inn mangler før fagprøven for faglig leder/Bedriften/instruktører
  • Prøvenemnda benytter denne for å velge ut momenter til en fagprøve som varer 5 + 5 dager
  • Dokumentasjonssystemet vårt bygger på denne opplæringsplan
  • Vurderingskriterier og innhold i fagprøven bygger på opplæringsplanen, ref. §3-57 Forskriften til opplæringsloven
   • Husk at "fagprøvekriterier" laget i forbindelse med Reform 94 ikke lengre eksisterer, opplæringsplanen vi har laget og vurderingskriterier/fagprøveinnhold erstatter nå tidligere "fagprøvekriterier"
   • Selvsagt får lærlingene opplæring i andre emner i bedrift enn det som står her, også i ulik grad: "Kjenne til..." etc.
  • Kom gjerne med innspill!

Vi skal også bryte opplæringsplanen opp i de fire moduler (én side pr. hovedområde) - ut fra behov (gi oss beskjed om dere ønsker det).

 

Opplæringsplanen ligger under her en plass - lykke til (første versjon var laget våren 2008, dette er siste reviderte versjon)!

 

 Ja - og vi har 3-4 uker med nettkurs og 10-12 ulike innleveringsoppgaver med rettelærer som dekker mye av teoribiten i denne planen!

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: http://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html