NordTromsKraftl_logo

Risiko for erstatningsansvar ved skade på høyspenningsanlegg


NVE har innført et system for å redusere avbrudd i strømleveransen, systemet kalles KILE:
Kvalitetsjusterte Inntektsrammer for ikke Levert Energi.
KILE innebærer i praksis at alle strømbrudd reduserer inntektene til energiselskapene.
Avbrudd som ikke er planlagt og varslet reduserer inntektene mest.


Strømbrudd forårsaket av tredjepart vil bli vurdert i forhold til en erstatning.
Et strømbrudd kan rask beløpe seg til flere hundre tusen kroner per time.

Informasjonssbrevet er publisert av Nord Troms Kraftlag, men er også aktuelt i andre deler av landet.

Les mer på Nord Troms Kraftlag sine nettsider.