Statnettmodellen - komplett Energimontørutdanning

Statnettmodellen er en komplett og sammensatt "pakke" for fagansvarlige og lærlingene i Statnett. Under følger en kortfattet beskrivelse av dette.

Oversikt over Statnettmodellen

Det er gunstig for Statnett-avdelingen å søke om å være selvstendig opplæringsbedrift (da får også denne avdelingen "Statlig opplæringstilskudd" for hver lærling - penger man da fritt kan benytte til denne modellen)  - tilsluttet "Opplæringsringen for elverksfag", dvs. at man har et nettverk/støtte i ryggen selv om man er selvstandig lærebedrift. Dette går helt fint å være selvstendig lærebedrift tilsluttet oss - det er det mange som er (både lokale energiverk og flere andre Statnettavdelinger).

Følgende Statnettavdelinger er selvstendige opplæringsbedrifter (dvs. ikke medlem av opplæringskontor):

 • Aura (Stasjonsgr.) 
 • Sunndalsøra (Ledning) 
 • Hasle (Ledning & Stasjonsgr.) 
 • Oslo (Stasjon)  
 • Frogner Trafo (Stasjonsgr.)
 • Nesbyen (Ledning)
 • Rød (Ledning)
 • Kristiansand (Stasjonsgr.)
 • Hålogaland (Stasjonsgr.) 
 • Bjerkvik (Ledning) 
 • Alta (Ledning & Stasjonsgr.) 
 • Sauda (Stasjon) 
 • Vågamo (Stasjon) 

 

Aktivitetskalender - organisering av innhold og struktur på opplæringsplanen 

Det er laget- og vil bli laget en egen "Aktivitetskalender" for hvert lærlingkull, se eksempel på lærlingene som startet høsten 2010 over her (her vises bare en liten del...den er lang - skrollbar, men her vises bare en del av dette):

I Aktivitetsoversikten ovenfor kan man se:

 • I venstre kollonne vises ukenummer og år når aktiviteten skal skje/være ferdig
 • Neste kollone viser nettkurs (både Energimontørkjernen og Statnett nettkurs) samt lærlingundersøkelser som skal gjennomføres
 • Deretter vises innhold på kurssamlinger og andre fellesaktiviteter (interne fagsamlinger i Statnett etc)
 • Ytterste kollonne viser de innleveringsoppgaver og minifagprøver som skal leveres....

 

Alt som lærlingen skal gjøre/være med på nås med andre ord fra denne oversikten!

Øvrerst til høyre ser vi "GLOGGEN" - her dokumenterer lærlingen det de gjør i læretiden (arbeidsoppgaver-det de lærer, det de må finne mer ut av, fører inn nettkurs/innleveringer/kurssamlinger som er ferdig etc.)... Her er mappene til den enkelte lærling og all dokumentasjon som hører til dem - kursbevis og ulike bekreftelser, prøveresultat etc.


Kortfattet innhold i modellen:

 • Startsamling lærlinger uke 38
 • Fagprøveforberedende samling (3 uker, i perioden juni-september), min 6 stk maks 9 stk pr kurs
 • Sluttsamling (resttema + eksamensforberedelser)
 • Nettkurs "Energimontørkjerne", ca. 3 uker arbeid + alle utvidelser som kommer etter hvert (som er relevante). Pr. 2014 er det 14 slike nettkurs innen "Energimontørkjernen"
 • Nettkurs "Statnett", ca. 1 uke arbeid + alle fremtidige utvidelser (det er laget en avtale mellom Statnett og oss om utvikling av nye elementer hvert år - Statnett lager innholdet vi lager nettkurs av dette - evt fordypningsområder av allerede eksisterende nettkurs)
 • Innleveringsoppgaver (både jobbrelaterte og eksamensrelaterte), med rettelærer
 • GAP-analyser (egenvurdering av fastsatte læreplanmål) - hvert halvår
 • Lærlinglogg og porteføljeoversikt (krav i læreplanen og opplæringslov)
 • Agenda/timeplan - når skal de ulike aktiviteter skje (ovenfor)
 • KS-system for faglige ledere inkl administrativ støtte på telefon/mail møte 1-2 dager i året samt ajourføring av "Statnett modellen" - læreplan/det som det offentlige vil sjekke ut - at Statnett har en plan for læretiden, det lærlingene skal lære

Pris for hele "Statnett-modellen" ovenfor:


Statstilskuddet (lærlingtilskudd) BASIS I ÷ 10% pr. lærling pr. måned. Reguleres av sentrale myndigheter og er felles for hele landet.
Prisen faktureres etterskuddsvis - hvert halvår - fra kontraktsstart (påført lærekontrakt til læretidens slutt, det regnes hele måneder rundt oppover).

 

 

Er man IKKE selvstendig lærebedrift men medlem av opplæringskontor går hele tilskuddet til opplæringskontoret og da er det lite eller ingenting igjen til bedriften!

 

Spørsmål: ring oss eller mail til Tommy Arne Nordaas.

 

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: http://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html