Tommy A. Nordaas

IMG_0098

Daglig leder

Mobilnummer: 91 64 64 60
E-post: tommy.nordaas@nfse.no

Ansatt siden 1994, daglig leder siden 2000. Har ansvar for daglig drift, økonomi, markedsføring, prosjektleder, nettkursproduksjon, skreddersøm av opplæringsplaner, kontaktpunkt mot ansvarlige ledere, faglige ledere og fylkeskommuner, videoproduksjon.....for å nevne noe.
Utdannet sivilingeniør fra University of Newcastle upon Tyne, England.
Har etter-/videreutdanning og prosjekterfaring innen:

 • Videreutdanning innen Helse, Miljø og Sikkerhet (sept. 2005 - vår 2007, Høgskolen i Bodø) - 60 studiepoeng. Eksamen (45 sp.) bestått, prosjektoppgave om Risikovurdering levert og bestått mai 2007 (15 sp.).
  • Forebyggende helsearbeid, Etikk i arbeidslivet, Arbeidsmiljøloven, Sosialpolitikk, Folketrygdens ytelser (bl.a. sykepenger, attføring og uførepensjon), Sykefravær, Organisasjonsteori, Psykososialt arbeidsmiljø (bl.a. stress og utbrenthet), Arbeidsmarked og arbeidsløshet, Internkontroll, Ulykkesforebyggende arbeid, Inneklima, Fysisk/kjemisk arbeidsmiljø, Avfallshåndtering, Yrkeshygiene, Belastningslidelser, Miljørettet helsevern, Samfunnsvitenskapelig metode
 • Voksenpedagogikk II (september 2004-mars 2005, UVETT v/uit) - 30 studiepoeng
  • Læring i arbeidslivet
  • Flerkulturelle utfordringer
  • IKT & læring (nettbaserte utfordringer og muligheter)
  • Læring i livsløp
  • Metodologi
 • Kompetanseledelse II (september 2003-februar 2004, UVETT v/uit) - 20 studiepoeng
  • Kompetansebegrepet (ulike teoretiske innfallsvinkler)
  • Læring i arbeidslivet
  • Kompetanseutvikling i teori og praksis
  • Kompetansemobilisering i teori og praksis
  • Evaluering av strategiske kompetansestyringsprosesser
 • Kompetanseledelse I (september 2002-januar 2003, UVETT v/uit) - 15 studiepoeng
  • Kompetanse i et samfunnsperspektiv
  • Kompetanseperspektivet (ulike teoretiske innfallsvinkler)
  • Kompetanseplanlegging (strategi og kartlegging)
  • Kompetanseanskaffelse (diverse tema)
  • Kompetanseutvikling (grunnleggende betraktninger)
 • Godkjent førstehjelpsinstruktør i NGF i henhold til retningslinjer fra Norsk Førstehjelpsråd samt instruktør DHLR (oktober 2013)
 • Røykdykker og førstehjelper (First responder) i Lenvik kommune
 • NVEs beredskapsgruppe - utvikling/krav til utdanning av driftssentralpersonell i krisesituasjoner
 • Læreplanutvikling/GAP-analyser for voksne arbeidstakere innen energimontørfaget og energioperatørfaget - tilrettelegging for utviklingsprogrammer og oppfølging frem mot fagbrev (Statnett, Statkraft, BKK, ECO-Vannkraft, Store Norske Spitsbergen Grubekompani, Pasvik Kraft, Troms Kraft med flere)
 • Norges Brannskoles brevkurs og 5-dagerskurs m/røykdykking (Juni 2002, -er røykdykker i lokalt brannvesen). Bestått fysiske og helsemessige krav 2006. Godkjenning for desember 2006 - desember 2008.
 • PLP-utviklingsevne v/SND (Bedriftskompetanse, mars 2002 - prosjektlederprosessen)
 • Opptreden og tiltak ved feil i SF6-anlegg (april 2001)
 • Brannvernleder (oktober 1999)
 • Instruktørkurs varme arbeider (Norsk Brannvernforening, august 1999)
 • Pedagogisk opplæring ifbm. Reform '94 att: Troms Fylkeskommune (Fagopplæringskontoret) (våren 1999)
 • Arbeidsledelse trinn I (april 1995) og trinn II (desember 1996)
 • EX-hengeledning (april 1996)
 • Kabelfeilsøking - mantelfeilsøking
 • Systematisk kontroll og forebyggende vedlikehold av det hydrauliske utstyret i kraftanlegg (Kværner: januar 1994)
 • "Insight into Management" januar 1991, University og Newcastle Upon Tyne, England