varme_arbeider01

Varme arbeider

Sertifiseringskurs for personell som omfattes av forsikringsselskapene sine krav til forberedelse før under og etter at det varme arbeidet skal finne sted. Kravet omfatter både utøver og byggherre.... Meld din interesse på skjemaet du også... 

 

 Sertifiseringskurs i varmt arbeid

Målsetting: Kurset skal bidra til å gi den som utfører varme arbeider nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varmt arbeid.

Målgruppe: Alle som utfører varmt arbeid, sveising, skjæring, sliping, kutting, taktekking med åpen flamme og annen bruk av åpen ild (krymping av kabelmuffer med mer).

Kurset gjennomføres også der det er flere påmeldte, eksempler kan være: Narvik, Bardu, Tromsø, Harstad, Vadsø, Trondheim, Hammerfest, Kirkenes med flere....

Kurset inneholder disse emnene:

  • Sertifiseringsordningen
  • Regelverk
  • Brann- og slokketeknikk
  • Varme arbeider og risiko
  • Skriftlig eksamen

Deltakere: Maksimalt 25 deltakere

Varighet: 1 dag (7,5t inkl. pauser, lunsj, slokkeøvelse, kurs og eksamen)... Normalt oppstart kl 0800

Kurssted: I Rossfjordstraumen ved vårt kurssenter eller etter nærmere avtale (helg, kveld - bedriftsinternt)

Kurspris:

  • Ved Norsk Energifagsenter: kr. 2.100,- spesialpris for mange deltakere fra samme bedrift (pris inkl. eksamen, sertifikat, kopier, slokkeøvelse) - lunsj kan ordnes mot at dette dekkes (faktiske kostnader)
  • Større grupper/hos bedriften: kr. 19.000,- pr. kurs + 600 kr. pr deltaker; I tillegg kommer evt. reisegodtgjørelse og overnatting (om nødvendig), bedriften må ha egnet sted å gjennomføre slokkeøvelsen på (avtales nærmere), be gjerne om et konkret tilbud som er ferdig levert kurs...
  • Bedriften kan selv gjennomføre slokkeøvelse og dokumentere dette for den enkelte - prisen reduseres da noe
  • Vi kan også levere kun slokkeøvelse, pris avtales nærmere

 

Fagansvarlig: Tommy A. Nordaas

 

Les mer om ordningen her: Norsk Brannvernforening

Meld din interesse!

Fyll ut skjemaet under og si litt om hva henvendelsen gjelder. ALLE pkt. må fylles ut. OBS: Hvis du får en mail som kan tyde på at skjemaet ikke ble registrert så sender du bare en mail med din forespørsel til: postmann@nfse.no

------------
Les vår personvernerklæring her: http://www.nfse.no/personvernerklaering.6078481-352987.html